Ser du, hjälp till att anmäla

Hallå där ute i den berömda holken. Hoppas att läget är fint med dig, vilket är med mig.

Idag har jag någonting att rapportera, som du bör vara uppmärksam på att rapportera in om du ser någonstans.

Det här är viktigt att rapportera, eftersom det inte är en art av växt som bör vara här i Sverige.

Det du ser på bilderna är Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis).

Arten har anlänt som främmande art till Sverige efter 1700-talet.

Växten bildar bestånd vars individer blir mellan 50 och 200 cm höga. Längs örtens stam växer strödda, smalt lansettlika, blad med sågad kant och i toppen på stjälken sitter täta vipplika pyramidformade klasar översållade med små citrongula blomkorgar. Blomning sker i augusti till september. De små blomkorgarnas strålblommor är honliga och tunglika, medan diskblommorna i mitten är tvåkönade och rörlika. Frukten som bildas på hösten är ribbad och har en hårpensel vilket gör att den kan spridas med vinden.

Kanadensiskt gullris kan förväxlas med höstgullris (Solidago gigantea) men höstgullris är högre och har färre och väsentligt större blommor. Den har även en mer rödskimrande kal stam och något längre bladflikar.

Hittar du ett bestånd av arten, så tar du fotografier, noterar platsen och rapportera in den till invasivaarter.nu

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Kanadensiskt gullris är vitt spridd i mellersta och södra Sverige, men den finns också i Jämtland och längs hela östkusten. Växten har odlats som prydnadsväxt och sprids fortfarande från många trädgårdar i Sverige. Blomningstiden är från september till oktober. Kanadensiskt gullris omfattas inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Det går för närvarande inte att rapportera kanadensiskt gullris via rapporteringssidan invasivaarter.nu. Om du hittar ett bestånd av arten, så kan du ta fotografier, notera platsen och rapportera in det i efterhand. Arten kommer att vara rapporteringsbar via invasivaarter.nu senast i september 2021.

Text: Naturvårdsverket.se, artfakta.se, wikipedia och viss text min egen. Bilderna är mina

Gillar

Kommentarer