Kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Enligt UNICEF könsstympas varje år mer än 2 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år världen över. Ingreppet utförs ofta utan bedövning av personer som saknar medicinsk utbildning. Det är inte ovanligt att ingreppet utförs med kniv eller rakblad som redskap. Många av de flickor och kvinnor som könsstympas får svåra komplikationer som infektioner, smärta och psykisk ohälsa. Även dödsfall förekommer ibland.

Genomförandet av könsstympning kan ha olika anledningar. Det kan bland annat bero på tradition, religiösa skäl eller fungera som ett sätt att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Könsstympning är mycket vanligt i vissa delar av Afrika och Asien, men har i och med migrationen blivit mer utbredd i andra världsdelar.

Vad innebär kvinnlig könsstympning?

I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas.

Det här måste få ett slut, vi måste agera och uppmärksamma det här ännu mer, så att det får ett slut en gång för alla. Det här är inte rätt sak att göra. Jag tycker inte det ska få gå till såhär och att man inte kommit längre gällande detta i fattiga länder eller länder överhuvudtaget, år 2019.

Bidra med 200:- för att hjälpa Plan international med arbete för att stoppa könsstympning: genom att utbilda och stärka flickor om deras rättigheter och arbeta attitydförändrande i samhällena. Ditt bidrag behövs! Klicka här, för att komma till sidan där du kan betala in ditt bidrag.

Text och bild är lånat från plansverige.org, unicef.se, globalportalen.org

Gillar

Kommentarer