Djurkyrkogård och Gravfält

Idag har jag varit först med pappa till Gärdetjärnen och även till Gravfältet i Korsta. Det var egentligen inte mycket att se någonstans, om jag ska vara ärlig och det tänker jag vara.

Medelpads största gravfält

Den historiska bakgrunden är följande. Skön har Medelpads största bestånd av fornlämningar. Alnösundet var tidigt en viktig inomskärsled och handeln en viktig inkomstkälla.

Man har funnit vikingatida silverskatter i Skön, varav en i Birsta innehöll arabiska mynt från 800-talet. Säkert göms fortfarande oupptäckta skatter i jorden.

Korsta står fram som en central boplats från järnåldern. I Korsta by ligger något för många helt okänt: Medelpads största gravfält bestående av cirka 40 gravhögar och runda stensättningar. De största högarna är 14 meter i diameter.

De många gravarna och deras varierande utseende tyder på att begravningsplatsen använts under större delen av järnåldern, från omkring år 0 till vikingatidens 1000-tal.

Vid en utgrävning i slutet av 1800-talet undersöktes tre av gravarna. Bland annat gjordes fyndet av ett dräktspänne daterat till 200–300 e.Kr.

Här har dårar lämnat, slängt eller tappat en klotgrill, flaskor i glas och plast, samt en badboll eller liknande.

Här under är bilder från Djurkyrkogården i Korsta. Hittade också en artikel från 2005, som jag länkat åt er.

Här är fler bilder bakom Gärdetjärnen, där bland annat Djurkyrkogården finns

Här under kommer det några bilder från Gravfältet.

Gillar

Kommentarer