Allt är autism nuförtiden eller?

Hallå där ute i den berömda holken. Eftersom jag har högfungerande autism och fick min diagnos kallat Aspergers syndrom långt innan man slog ihop allt till autism, så vet jag inte vilken grad av autism jag befinner mig under, Det skulle vara bra att veta tycker jag, men jag vet inte vad det gör för skillnad att ha koll på det.

Jag fick min diagnos Asperger sommaren 1999, det hette då Asperger syndrom. Jag har både Aspergers syndrom och högfungerande autism.

2013 slogs autism, Aspergers syndrom och atypisk autism samman till diagnosen autism, eftersom autism inte handlar om intellektuell eller språklig förmåga utan finns på alla språk- och begåvningsnivåer. Forskning och erfarenhet visade med tiden att det inte gick att dra några gränser mellan olika autismdiagnoser. Det gick inte att skilja Aspergers syndrom från autism hos personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Autismspektrumtillstånd, som ibland förkortas AST, är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara någon av följande diagnoser: Autism, Autismliknande tillstånd eller Aspergers syndrom.

Jag säger Asperger, vilket det hette då jag fick min diagnos och jag nöjer mig med det.

Vet du om samlingsnamnet är Autism eller Autismspektrumtillstånd nuförtiden eller om man vänder sig av båda?

Text lånad hos Asperger.se, umo.se och 1177.se medan viss text är min egen

Gillar

Kommentarer